آغاز ثبت نام نمایشگاه ژئوماتیک 1402

بیست و هفتمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک در تاریخ ۱۱تا 14 اردیبهشت ماه سال 1402 همزمان با بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک توسط شرکت پارس تدبیر اوراسیا در محل سازمان نقشه برداری کشور با هدف نمایش دستاورد های علمی کشور در حوزه اطلاعات مکانی و صدور خدمات مهندسی …

بیشتر بخوانید ...

نمایشگاه شیشه ثبت نام می کند

هدف از برگزاری نمایشگاه شیشه و تجهیزات وابسته ،کمک به توسعه این صنعت و تدوین نقشه راه پيش روی صنعت شيشه كشور با بررسی وضعيت اين صنعت در داخل کشور و مقایسه آن با کشورهای پیشرو در این حوزه می باشد.از آنجايی كه صنعت شيشه يكی از صنايع با ارزش افزوده بالا در ميان صنايع جهان و كشور به حساب …

بیشتر بخوانید ...

نحوه محاسبه تضامین

٦ – ٧٠) در صورت تأیيد موقت جانمائى، متقاضیانی که در ثبت نام خود، فضاي ریالی درخواست داده‌اند مى بايست با مراجعه به قسمت امور مالى سامانه ثبت نام، ضـمن دانلود فرم تعهد نامه نسـبت به مهر و امضـاء تعهد نامه اقدام و با توجه به دسـتورالعمل موجود در صـفحه دوم تعهدنامه نسـبت به تعیین رقم چک تضـمین و تودیع …

بیشتر بخوانید ...